Nous contacter
.
Rétablissez et entretenez votre santé avec la chiropraxie

NOTICIES

  • COLLOQUE 2019 COLLOQUE 2019 19-20 Janvier 2019 à Paris-Roissy Colloque international et interdisciplinaire SYNERGIE CHIRURGIENS-DENTISTES / CHIROPRACTEURS ...
  • Entrevue Chiropratique n°6 par KIRIS VITAE Entrevue Chiropratique n°6 par KIRIS ... Entrevue Chiropratique n°6 par KIRIS VITAE à LIKER et PARTAGER sans modération  pour faire connaitre ...
  • SEGUEIX NOS AL FACEBOOK SEGUEIX NOS AL FACEBOOK   Restablir, optimitzar i mantenir la vostra salut naturalment amb la  QUIROPRÀCTICA
  • Rejoignez l'ICAK Rejoignez l'ICAK Suite à l’enseignement des 100 heures de Kinésiologie Appliquée en France par le Docteur David Leaf, il ...
Découvrir NOTICIES

FORMACIO MMT

Découvrir FORMACIO MMT

FORMACIO NOT

Découvrir FORMACIO NOT

L'importancia del test muscular manual es pot dividir en dues parts distintes

Una es l’ajuda al diagnòstic. El test muscular esta utilitzat per ajudar a diagnòstic el que funciona anormalment. Pot haver-hi un problema del sistema nerviós, de drenatge limfàtic, el consum vascular d’un muscle o d’un òrgan, un excés o falta nutricional, un problema del mecanisme cranio-sacro-mandibular, un problema podal ascendent, un desequilibri del sistema meridià o molts altres problemes. El fet de poder provar muscles individualment d’una manera precisa i ser capaç de determinar el que altera la forca relativa d’un muscle ens porta informacions molt útils i encara mes quan estan combinades amb el coneixement del funcionament dels mecanismes fisiològics i basics del cos. Ens ajuda d’aquesta manera a  diagnosticar mes exactament el que no va be.

Els testos musculars no reemplacen els exàmens estàndards clínics. Per exemple, en algunes condicions, com d’hipoglucèmia, alguns esquemes de debilitat muscular específics es podran trobar. De totes maneres, aquestes debilitats és podrien presentar com a causa d’un problema de nervi. Sol una anamnesi adequat de la persona, en relació amb els procediments d’examen estàndard i, si és necessari, des resultats d’exàmens biològics permetent el tractament adequat de la persona. La utilització dels procediments ensenyats acceleren el procés d’examen i permeten d’excloure d’altres causes possibles de problemes de salut del vostre pacient.

L’altre és la fase de tractament. Aquí, el Dr Greoges Goodheart i d’altres doctors de l’ICAK, Collegi International de Kinesiologia Aplicada han adaptat diferents mètodes de tractament del problema que ha estat diagnosticat. De la nutrició a la manipulació quiropràctica a les tècniques cranials a l’acupuntura/teràpies dels meridians, a les tècniques miofacials, als procediments de coordinació neurològiques fins a les ultimes teories medicinals implicant el control del sistema vascular i nerviós, tots aquests enfocaments és poden utilitzar per equilibrar el mal funcionament que em trobat en el pacient.

Aquest mètode manlleva a diferents disciplines i s’utilitza com una eina suplementaria ajudant a definir quins desequilibris estan presents i a corregir-los de manera precisa. En addició als coneixements de base del terapeuta, li confereix una rapidesa i precisió en l’exercici del seu art, dirigir les cures exactament allà on els necessita el pacient, però també permetre-li de verificar durant les visites de control l’estabilitat de les seves correccions.